خدا پدر بیان را بیامرزدکه اجازه میدهد با پیامک پست بگذارم.هرچند کوتاه! در حرم امام رضا اسم تان در ذهن م میچرخد.حساب شما دوستانِ وبلاگی جداست.ضمناحلال م کنید و التماس دعا :)