هانیه شالباف هستم!

متولد نوزدهمین روز از دومین ماهِ سالِ هزار و سی‌صدوهشتاد؛ البته به این سن شناس‌نامه‌ای اعتماد نکنید؛

من همیشه از خودم بزرگ‌تر بوده‌ام!

 

یک‌عدد نیم‌چه عکاس‌ام و البته کمی هم خبرنگار.

رشته‌ام علوم‌انسانی‌ست؛ و در عالم اقتصاد و سیاست و جامعه‌شناسی سِیر می‌کنم! 

 

سه‌زمان را خیلی دوست دارم:«وقتی کنار پدر و مادرم هستم؛ وقتی کتاب می‌خوانم و وقتی موسیقی می‌شنوم»