هانیه شالباف هستم!

متولد 19 اردی‌بهشت سال 1380؛ البته به این سن شناس‌نامه‌ای اعتماد نکنید؛

من همیشه از خودم بزرگ‌تر بوده‌ام!

رشته‌ام علوم انسانی‌ست اما عکاسی وخبرنگاری برایم عزیزترند. وبلاگ‌نویسی را از هشت‌سالگی شروع کرده‌ام و حالاحالاها رهایش نمی‌کنم. 

 

دیگر این‌جورجاها چه چیزهایی می‌گویند؟