گاهی نمیشود که نمیشود...

بعدش یهو آنطور که دل تو و خدایت میطلبد , میشود !

 

+ مربوط به 5 تیر 95 که در راه است !