همیشه و همه جا میگوبند...

"پدر اولین عشق دختر و اولین مرد زندگی اش است"

من مخالفم...

میگویم:پدر اولین و آخرین مردی است که عشق را بی منت هدیه ی دخترش میکند"

میگویم بی منت چون:

همیشه دلگیری ها را پشت در میگذارد و بالبخند به خانه می آید...

با بچه ها بازی میکند,صحبت میکند و انرژی اش تمام اهل خانه را شاد میکند...

روحش گسترده تر از دایره ی لغات من است و مطئنم هیچ قلمی نمیتواند بزرگی اش را نشان دهد...

 

روز و تولدت  مبارک قهرمان!

//bayanbox.ir/view/4913933532938765929/DSC-0809.jpg