سلام :)

خواستم بیام دعواتون کنم که حالا درسته زنده‌م؛ سفر رفتم؛ یه‌مدت زمین‌گیر بودم؛ با زلزله‌های کرمانشاه لرزیدیم و من هنوز ترسش رو توی دلم دارم؛ امتحانام رو یکی پس از دیگری گند زدم؛ ولی شما نباید یه کامنت می‌ذاشتین که حداقل بتونید به چهل‌امم برسید؟ که اومدم بیان و هرچی پسوورد رو وارد کردم فرمود غلطه و خلاصه پسوورد رو عوض کردیم و اینا :))

بیان هم با این‌همه معرفتش فراموشم کرد!