سلام!

اتوبوس جاییه که هر روز ادم های مختلفی رو به چشم میبینه و اونارو از مبداء تا مقصد میرسونه...

هر آدمی هم میشه سوژه! (به همون دلیل مختلف بودن!)

امروز که از سازمان میومدم خونه خیلی اتوبوسا خلوت بود...

شاید به دلیل سرمای هوا مردم خونه گرم شونو به هوای سرد بیرون ترجیح میدن...

ایستگاه اول : بلوار شهید  فهمیده

توی این مسیر چند تا دانشجو همراهم بودن و از انتخاب واحد ها و استاداشون صحبت میکردن...

اونور تر هم دوتا دختر ایستاده بودن...

یکیشون با خنده وشور و شعف گف:فک کنم فقط منم که مشروط شدم!

همینجوری بهش خیره شدم!آخه عین خیالش نبود...آدم انقد خونسرد؟آدم انقد خنگ؟

حالا بگذریم...

رسیدم ایستگاه ...

کارت زدم و اومدم بیرون....

خیابون نادری رو طی کردم و رسیدم به ایستگاه بعد....

همزمان با من یه اتوبوس رسید...منم ذوق مرگ...آخه واقعا حس ایستادن تو ایستگاه نبود :|

توی اتوبوس دوم یه پیرزن نشسته بود و دندون نداشت!مشکل که فقط این نبود...

مشکل این بود داشت با من حرف میزد و منم که هیچی نمیفهمیدم!

فقط جهت حفظ احترام به بانوی مکرمه فرمایشات شونو با سر وگفتن "اوهوم و بله درست میفرمایین " تایید میکردم!

البته فک کنم یه جاش یه سوتی دادم!چون بهم چپ چپ نگاه کرد!

بعدشم که الحمدالله رسیدیم به مقصد و خلاص گشتیم :))