من اهوازی ام! و شهرمو اصلا دوست ندارم...دلایل متعددی هم داره که راجبش صحبت نمیکنم!

ولی دلم براش میسوزه...

مردمش رنج و سختی زیادی رو تحمل کردن...از 8 سال جنگ تا نداشتن آب درست و حسابی و تحمل گرما و خاک!

گفتم خاک...

نمیدونم چه گناهی کردیم که شش هامون باید تبدیل شه به خاک شش!

ولی میدونم از ماست که بر ماست!

 

خوزستانیا همیشه مظلوم بودن...چون بخاطر شرایط شون به کمترین چیزاهم قانع هستن!

حتی محله های پایین اهواز هم از امکانات شهری دست کشیدن ویجورایی زندگی شون ناخود آگاه محدود شده!

کافیه تهران یا اصفهان گرد و خاک بشه...همچین جلسه تشکیل بدن و سروصدا به پا کنن که...

 

من دیگه حرفی ندارم!