تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی..
اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی!
 
آه از نفس پاک تو و صبح نشابور
از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی..
 
پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار
فیروزه و الماس به آفاق بپاشی!
 
ای باد سبک سار! مرا بگذر و بگذار!
هشدار! که آرامش ما را نخراشی..
 
هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگی ست چه باشی.. چه نباشی..

 

"علیرضا بدیع"

 

 

+ من رو بخاطر این نبودن ها ببخشید ... عادت ندارم از حالِ بد و دل گرفته م بنویسم  ...

و دلم نمیخواد این روزها رو ثبت کنم!

به احترام حالِ خوشِ شما :)

 

+ با صدای حجت اشرف زاده بشنوید.