هنوز به تهش نرسیدم... اصلا نمیدونم انتهایی داره یا نه !

ولی مگه ممکنه توی این جهانی که بالاخره یه روز چشماشو روی همه چی میبنده و میزنه به سیم اخر...

...همچین اتفاق کوچیکی تموم نشه ؟!

اینم تموم میشه ولی خب تهش چجوری تموم میشه,مسئله س!

هیچ وقت سرنوشت منتظر ما نمیمونه,همیشه ماییم که با اتفاق سرنوشت رو میسازیم ...

نفهمیدم شانس و تقدیر چقد موثرن...ولی مومن هستم به قانون جذب!

جذب افکار مثبت برای ساخت اتفاقات شیرین...

نا ممکن ها ممکن میشن...

 

 

+ گاهی اوقات انقدر توی دعا ها و ناله هامون غرق میشبم که نمیفهمیم

خدا خیلی از آرزو هامون رو برآورده کرده و ما نفهمیدیم!