ارادت :)

از من به شما وصیت:

22بهمن تون رو توی تهران به سر کنین :)

بسی باحال و پرانرژی هستن!