قرار گذاشته بودیم همه چی خوب پیش بره :)

حالا..داره میره :)

 

+ وتوکلت علی الله...