خیلی سخته واسه یه وبلاگ,بیشتر از حد توانت وقت و انرژی بذاری و راحت از دستت بره... .

شب بخوابی...صب پاشی ببینی این وب خود به خود حذف شذه!...