عشق رازیست به اندازه آغوش خدا

عشق آنگونه که میدانم و میدانی نیست

 

"حامد عسکری"