این روزها و این سال هایی که دارم زیر پا له شون میکنم (لیاقت شونم همون زیر پا له شدنه)

عجیب ترین سالهای عمرم میشن...

روزهایین که یاید خوش باشم...ولی درگیریهای ذهنی جلوی همه ی خوشی ها رو با قلدری میگیرن !

نمیدونم اسم این روزا رو چی میشه گذاشت...اصلا قابل توصیفن؟!

شاید تنها تیتری که بشه براش زد این باشه :

"شیرین ترین روزهای نحس"

 

خنده داره ... نه؟