معتقدم بهار, مادر گل هاست...

می آید تا گل ها به بودنش دلگرم شوند و شاد...

می آید و طراوت و زندگی را بی منت هدیه ی گیاهان میکند...

بهـــار ...یعنی زیستن

یعنی جوانه زدن

یعنی تولدی دیگر...

امسال بهارمان را جور دیگر نقاشی کنیم...دوباره متولد شویم...

درجه ی نگاهمان را به اطراف کمی تغییر دهیم...

تا بتوانیم زندگی را زندگی کنیم...

//bayanbox.ir/view/371367880530142652/DSC-0191.jpg