گاهی اوقات  خدا یه نعمتی رو بهت میده و یه نعمت رو ازت میگیره!

مثل الان من...

نعمت نرفتن به مدرسه رو بهم داد و نعمت سلامتی رو ازم گرفت! :)