اگر روزی آرام شدی...

قدرش را بدان...آنرا سفت بگیر ...

مبادا حواست نباشد و آرامش را گم کنی!

//bayanbox.ir/view/5856667806650398574/%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87.png