اخر هفته و شروع یه هفته ی دیگه!

کارهای نکرده را لیست میکنم:


+ عکاسی 

+نوشتن 10 تا خبر

+تموم کردن تابلوی ویترای بعد از یه قرن!

+تموم کردن پروژه جاشمعی و پوست چرم!

+حل نمونه سوالات

+خریدن سه ,چهار تا روزنامه و خوندن شون

+و در آخر تمیزکاری با حساسیت هایی از نوع حساسیت مامان!

+گوش کردن آلبوم رضا یزدانی!

 

+اگه وقت کردم سعی میکنم درس هم بخونم! :)