مکالمات این روزهای من :

- هه! چه‌خبرا؟  می‌بینم که نزدیک مهره و  مدرسه و اینا. چه حالی داری؟

- حال خوب! البته من‌که مشتاقم برای شروعش و مشکلی ندارم. همه که شبیه شما نیستن :D 

 

خلاصه مدرسه‌ی ما که هنوز خوشگلیاشو داره!