دیدیم همه تون رفتین شمال؛ ما گفتیم بریم جنوب :))
به گمونم الان نزدیک گناوه ایم. مقصد شهر جم هست. به موقعش می گم کجاست. آخر هفته هم شیرازیم :)
شما مراقب باشید. کمربند هم ببندین!