همیشه گفتم...میگم ..وخواهم گفت که رادیو برای من سراسر خاطره بوده...4 ساله که رادیو شده جزئی از من و خانوادم...

رفیقی بوده که هر وقت اراده میکردم پیشم بود!...

به واسطه اون دوستایی پیدا کردم که از دوستای حقیقیم با معرفت تر بودن...و به واسطه اون نویسندگی و گزارشگری  هم تجربه کردم!...

روزایی داشتم توی رادیو ...خنده های بی دلیل...سوژه کردن برنامه ها...گریه کردن واسه تموم شدن برنامه و...!

یادش بخیر...

 

ولی خب...

سخت به این موضوع معتقدم که هر اتفاقی بیفته و رادیو هرشکلی بشه...بازم نمیشه ازش دل کند!...